Τρίτη, 13 Μαρτίου 2018

Τσακίζει κόκαλα η «ευελιξία»

Τη σταθερή επέκταση της υποαπασχόλησης και της «ευελιξίας» στην αγορά εργασίας δείχνουν για ακόμα ένα μήνα οι ροές μισθωτής εργασίας στον ιδιωτικό τομέα που καταγράφει το σύστημα «Εργάνη».
Συγκεκριμένα, το Φλεβάρη του 2018 οι συμβάσεις μερικής απασχόλησης και εκ περιτροπής εργασίας έφτασαν το 56,33% του συνόλου των νέων συμβάσεων, ενώ μόνο το 43,67% των νέων συμβάσεων αφορούσαν πλήρη απασχόληση. Βέβαια, μέρος και αυτών των συμβάσεων, αν και προβλέπουν πλήρες ωράριο, είναι ορισμένου χρόνου και έχουν συγκεκριμένη ημερομηνία λήξης, δηλαδή αφορούν προσωρινή απασχόληση.
Την ίδια τάση, της «ευελιξίας» και της ανακύκλωσης του εργατικού δυναμικού, δείχνουν και τα στοιχεία του τελευταίου 14μηνου. Ετσι, από το Γενάρη του 2017 μέχρι και το Φλεβάρη του 2018, σε σύνολο 2,7 εκατομμύρια προσλήψεις, μόνο το 1,221 εκατομμύριο ήταν πλήρους απασχόλησης (ποσοστό 45,14%), ενώ οι υπόλοιπες συμβάσεις, δηλαδή το 54,86%, ήταν μερικής απασχόλησης (40,9%) και εκ περιτροπής εργασίας (13,96%).
Την ίδια εικόνα στην αγορά εργασίας καταγράφει και ο ΕΦΚΑ, από τις Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) των επιχειρήσεων. Σύμφωνα με αυτές, τον Αύγουστο του 2017, από τους 2.177.086 μισθωτούς με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου, οι 607.906 μισθωτοί (27,92%) απασχολούνταν με μερική απασχόληση, δεν είχαν δηλαδή πλήρες ωράριο. Ο μέσος μισθός αυτών των εργαζομένων ήταν μόλις 416,09 ευρώ μεικτά, με μέση ασφάλιση 17,74 μέρες. Σε αυτόν τον αριθμό δεν περιλαμβάνονται οι μισθωτοί που εργάζονται μερικές μέρες τη βδομάδα (εκ περιτροπής εργασία) με πλήρες ωράριο. Το στοιχείο αυτό, σε συνδυασμό με τα δεδομένα που καταγράφει το σύστημα «Εργάνη», οδηγεί στην εκτίμηση ότι περίπου 4 στους 10 μισθωτούς υποαπασχολούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου